دراین قسمت از بازگشت یا عود سرطان گفتیم. بازگشت سرطان قابل پیش بینی نیست. عواملی که خطر ابتلا به سرطان رو بیشتر میکنند، میتونند خطر عود بیماری رو هم بیشتر کنند. اگر مبتلا به سرطان هستید یا عزیزانتون مبتلان، با ما در قسمت هجدهم همراهی کنید و حتما سوالهاتون در مورد سرطان رو برای ما بفرستید

Thanks to Grapes and Vidian for producing such fantastic music tracks that you always hear at the start and the end of our show.

Share | Download

Play this podcast on Podbean App