در قسمت هفدهم برنامه در مورد اصول کلی تغذیه در دوران شیمی درمانی گفتیم. عوارضی که باهاش روبرو میشید و نحوه مدیریت اونها. اگر در اطرافیانتون کسی در حال شیمی درمانیه، حتما این قسمت رو با خودش و همپاش به اشتراک بگذارید

Thanks to Grapes and Vidian for producing such fantastic music tracks that you always hear at the start and the end of our show.

Share | Download

Play this podcast on Podbean App