در این قسمت از افزودنی‌ها، سموم و هورمونهای موجود در مواد غذایی گفتیم و همچنین به توضیح مواد غذایی ارگانیک پرداختیم. اگر هر سوال در این رابطه دارید برامون کامنت بگذارید. اگر برنامه براتون مفیده مارو به سایرین معرفی کنید

Thanks to Grapes and Vidian for producing such fantastic music tracks that you always hear at the start and the end of our show.

Share | Download

Play this podcast on Podbean App